Çiftlik Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.Maddesi Gereğince Satışı

Çiftlik Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden 18/12/2018 Tarihinde Yapılacak Olan Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.Maddesi Gereğince Satışı İlan Metni İçin Tıklayınız.