Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Taşınmazmal Kiralama İlanı Metni

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Taşınmazmal Kiralama İlanı Metni

 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekleri