Bor Malmüdürlüğünden Taşınmaz Satış ve Taşınmaz Kiralama İhalesi

Bor Malmüdürlüğünden 10,11,12,13/Nisan/2018 Tarihlerinde Yapılacak Olan Taşınmaz Satış ve Taşınmaz Kiralama İhalesi İlan Metni İçin Tıklayınız.