Çamardı Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) Demir Hurdası Satış İlanı

Çamardı Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü)  16/02/2018 Tarihli Çamardı Kaymakamlığı(Malmüdürlüğü) Demir Hurdası Satış İlanıDemir Hurdası Satış İlanı