Bor Malmüdürlüğünden İhale İlanı

Defterdarlığımız Bor Malmüdürlüğünce,  17.01.2018 tarihinde yapılacak olan ihaleye ait metin için tıklayınız.