Altunhisar Malmüdürlüğünden İhale İlanı

Defterdarlığımız Altunhisar Malmüdürlüğünce,  01.02.2018 tarihinde yapılacak olan ihaleye ait metin için tıklayınız.